งานรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา หัวข้อ “Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด” ในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School

งานรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา หัวข้อ “Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด” ในกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School จัดโดยส่วยสื่อสารองค์กร ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันนี้ (28 ส.ค.66)
“Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด”

      วันนี้ (28 ส.ค.66) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมนายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา หัวข้อ “Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

      สำหรับสถิติการรับนักศึกษาของปีที่ผ่านมา นักศึกษาผ่านการคัดเลือกจาก รอบ TCAS1 จำนวน 2,553 คน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็น ส่วนในรอบ TCAS2-4 นักศึกษาผ่านการคัดเลือกจำนวน 685 คน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็น จากสถิติดังกล่าวเห็นได้ว่า หากนักเรียนสนใจสมัคร รอบ TCAS67 ของ ม.วลัยลักษณ์ อยากให้สมัครตั้งแต่รอบ TCAS1 จะมีโอกาศผ่านการคัดเลือกมากที่สุด

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดรับนักศึกษารอบ TCAS1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นวันแรก จำนวนรับ 3,403 คน จาก 54 หลักสูตร ตามแผนการรับนักศึกษา โดยนักเรียนสนใจสมัครเรียนไดัที่ http://entry.wu.ac.th หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ “สมัครเรียน” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3101-5

 

“Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด”
“Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด”
“Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด”
“Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด”