สุดปัง ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์ มีนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน

สุดปัง ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์ มีนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการการศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี และห้องประชุม 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการการศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี และห้องประชุม 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การดำเนินงานของระบบ TCAS ขั้นตอนการรับสมัครในแต่ละรอบ การยืนยันสิทธิ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับอาจารย์แนะแนว อาจารย์ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทราบถึงข้อมูลระบบ TCAS ที่ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน รวมทั้งทราบถึงนโยบายการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำปีการศึกษา  2567 และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ความพร้อมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

        สำหรับกิจกรรมในห้องประชุมเริ่มด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์  ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567”  ต่อด้วย นายคมจักร คริมาธัญสร วิทยากรด้านการศึกษาเกี่ยวกับการรับตรงและแอดมิชชันให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง “TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS หลักสูตรที่ชอบ” หลังจากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา หัวข้อ “Top Secret สมัครรอบไหนดีที่สุด” โดยศูนย์บริการการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ จากตัวแทนกลุ่มสักนึกวิชา การทำ Portfolio กับคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณา Portfolio ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากจบกิจกรรมในห้องบรรยาย ศูนย์บริการการศึกษาจัดทีมสำหรับการนำชม Campus Tour สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อเป็นการกระตุ้นในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์
รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์
รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์
รู้ลึก รู้จริง TCAS67 กับ ม.วลัยลักษณ์