นักเรียนชั้น ม.ปลายทั่วภาคใต้ แห่สอบถามข้อมูลรับนักศึกษาปี 2567 ม.วลัยลักษณ์ อย่างล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักเรียนชั้น ม.ปลายทั่วภาคใต้ แห่สอบถามข้อมูลรับนักศึกษาปี 2567 ม.วลัยลักษณ์ อย่างล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

       เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 80 สถาบัน และมีนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน

        สำหรับบูธกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการประสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2567 ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งจะเปิดรับวันแรกในวันที่ 9 กันยายน 2566 จำนวน 15 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ entry.wu.ac.th เท่านั้น สำหรับเกณฑ์มาตรฐานการรับสมัครในปีนี้ ผู้สมัครในรอบแฟ้มสะสมผลงาน ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ รวมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์สำนักวิชา และเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ซักถามรายละเอียดในการรับสมัคร พร้อมแจกรางวัลมากมาย ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาในปีนี้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก มีนักเรียน  ครูแนะแนว ผู้ปกครอง แห่เข้ามาที่บูธกิจกรรมอย่างหนาแน่นตลอดทั้ง 2 วัน

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา