รักษาการรองอธิการบดี-ผอ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รอง ผอ.ศบศ. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รักษาการรองอธิการบดี-ผอ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รอง ผอ.ศบศ. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ (18 ส.ค. 66) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รอง ผอ.ศบศ. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

       เมื่อวันที่  (18 ส.ค.66) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา ท่ามกลางความยินดีของทุกท่านในหน่วยงาน

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ร่วมแสดงความยินดี
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี