ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่านผู้มีคุณูปการยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและวงการการศึกษาไทย

   คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์