เจ้าหน้าที่ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ แห่ทัพกลองยาว ร่วมส่งผู้อำนวยการศูนย์ รับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ แห่ทัพกลองยาว ร่วมส่งผู้อำนวยการศูนย์ รับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ นำทัพขบวนกลองยาว ส่งอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ หลังเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี
ผอ.ศบศ รับตำแหน่งคณบดี สำนักวิชา การบัญชีและการเงิน

    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ นำทัพขบวนกลองยาว ร่วมส่งอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ หลังเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน  ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาควบคู่ไปอีกด้วย โดยมี คณบดีสำนักวิชาการจัดการ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยหลังจากนี้ รักษาการแทนคณบดีกล่าวว่า เราจะสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาในการบริหารงานและขับเคลื่อนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป