ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

วันนี้ (19 มกราคม 2567) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี
ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

        วันนี้ (19 มกราคม 2567) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา  รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลพร้อมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จ โดยเชิญ รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี  รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดี  ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา  ผศ.ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู รักษาการแทนหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และเจ้าหน้าหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล