ยอดผู้สมัคร TCAS1.5 พุ่ง หลังงานรับนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษา นำทัพสำนักวิชา บุกแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour โรงเรียนทั่วภาคใต้

ยอดผู้สมัคร TCAS1.5 พุ่ง หลังงานรับนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษา นำทัพสำนักวิชา บุกแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour โรงเรียนทั่วภาคใต้

ระหว่างวันที่ 2-20 มกราคม ที่ผ่านมา งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร ตะลอน school Tour ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้) ตามนโยบาย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ
แนะแนวสัญจร ตะลอน school Tour โรงเรียนทั่วภาคใต้

      ระหว่างวันที่ 2-20 มกราคม ที่ผ่านมา งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้) ตามนโยบาย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ  จำนวน 30 โรงเรียน นำร่อง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลการรับสมัคร ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยไปยังนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้บริหารโรงเรียนในภาคใต้มากยิ่งขึ้น

      สำหรับเส้นทางการแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour  งานรับนักศึกษา แบ่งทีมในการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 4 เส้นทาง คือ

  1. เส้นทางจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
  2. เส้นทางจังหวัดตรัง พังงา กระบี่ ภูเก็ต
  3. เส้นทางจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล
  4. เส้นทางจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง

      รูปแบบการดำเนินกิจกรรม เป็นการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสมัคร ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอนของสำนักวิชา และหลักสูตร พร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษา ในรอบ TCAS1.5 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 มกราคม 2566

      ทางด้านของอาจารย์ ดร.นีรนาท มองว่าการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้) ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากยอดผู้สมัครในรอบนี้ เฉพาะโรงเรียนในภาคใต้พุ่งขึ้นสูงถึง 4,938 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้สมัครรอบเดียวกันในปีที่ผ่านมา