งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังการแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการสมัครเรียนปี 2568

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังการแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการสมัครเรียนปี 2568

วันนี้ (1 ก.พ. 2567) อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายงานรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง จำนวน 30 คน
ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     วันนี้ (1 ก.พ. 2567)  อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  มอบหมายงานรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง จำนวน 30 คน  เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังการแนะแนวการศึกษา จากตัวแทนงานรับนักศึกษา ณ ห้องบรรยาย 413 อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     สำหรับกิจกรรมในช่วงแรก คณะครูและนักเรียนรับฟังการแนะแนวการศึกษา สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยจาก นายขุนดี หลำสุบ  ตัวแทนงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดยหลักๆจะเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึง 5 ปัจจัย ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หลังจากนั้นแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนาคตสำหรับนักเรียนชั้น ม.5  ต่อด้วยรับชมภาพบรรยายกาศมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกๆด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและคณะครูที่เข้ารับฟังในครั้งนี้

     นอกจากนั้นในช่วงท้ายของการบรรยาย งานรับนักศึกษาได้เชิญตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่เป็นทั้งนักเรียนผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น มาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้น้องๆได้มองเห็นภาพชัดขึ้น สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในห้องบรรยาย งานรับนักศึกษานำน้องๆไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งตรงกับความสนใจของนักเรียนที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้  ทางด้านของน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมต่างพากันตื่นเต้นกับเครื่องมือที่ทันสมัย ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และให้คำมั่นว่า ปีการศึกษาหน้าจะกลับมาสมัครกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแน่นอน