งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในงานวันวิชาการโรงเรียน กระตุ้นการยืนยันสิทธิ์ TCAS1 พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS2 ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในงานวันวิชาการโรงเรียน กระตุ้นการยืนยันสิทธิ์ TCAS1 พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS2 ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนในภาคใต้ จำนวน 3 โรงเรียน
งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

     เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนในภาคใต้ จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา  บูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมาก

     การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 TCAS2 รอบโควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567  นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในสำนักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย เลือกยันยันสิทธิ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 2567 อีกด้วย สำหรับบูธกิจกรรมของมหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้รับความสนใจ จากนักเรียนชั้น ม.ปลายเป็นอย่างมาก มีนักเรียนแวะเวียนเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน การรับสมัคร และร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลภายในบูธเป็นจำนวนมาก