ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบคณบดีพร้อมตัวแทนหลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ให้ข้อมูลการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากไตรภาคเป็นทวิภาค

ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบคณบดีพร้อมตัวแทนหลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ให้ข้อมูลการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากไตรภาคเป็นทวิภาค

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบคณบดีพร้อมตัวแทนหลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ให้ข้อมูลการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากไตรภาคเป็นทวิภาค

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบ ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร  คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  และตัวแทนหลักสูตร ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ  ในการนี้  อาจารย์ ดร.นีรนาท ได้รับเชิญจาก คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เปลี่ยนจากระบบไตรภาคเป็นทวิภาค เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องไปและสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ