ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบ iPad Gen 9 ให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรมเปิดเทอมใหม่กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมกับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบรางวัล iPad Gen 9 ให้กับนางสาว นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ชนะ จากการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเทอมใหม่ กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์
มอบรางวัลกิจกรรม 65

        อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบรางวัล iPad Gen 9 ให้กับนางสาว นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ชนะ จากการเข้าร่วมกิจกรรม  เปิดเทอมใหม่ กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์   พร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  9 คน  รางวัลที่ 1 iPad Gen 9  จำนวน1 รางวัล รางวัลที่ 2 หูฟังไร้สายจำนวน 2 รางวัล  และรางวัลที่ 3 แก้วเก็บความเย็น จำนวน 6 รางวัล ผ่านการเข้าร่วมรายการไลฟ์สด เพจเฟสบุ๊ค สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ 

        กิจกรรม เปิดเทอมใหม่ กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมสนุก ผ่านการโพสโปสการ์ด Walailak เปิดเทอมใหม่ 65  ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว พร้อมแคปชั่นที่น่าสนใจ แล้วแท็ครุ่นน้องนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกติกาการเข้าร่วม  โพสไหนได้รับยอดไลค์และยอดแชร์ จำนวนมากที่สุด จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากศูนย์บริการการศึกษาตามลำดับคะแนน  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี