งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ณ อาคารสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนะแนว รร.คีรีราษฎร์พัฒนา

        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร เชิญงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ งานรับนักศึกษา ได้เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกา 2566 ให้กับนักเรียนได้รู้จักหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมากขึ้น รู้จักช่องทางในการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ครูและนักเรียนเข้าใจอย่างครบถ้วน นอกจากนี้งานรับนักศึกษายังเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย และร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัล สร้างความสนุก น่าสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก