ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา นำทับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี2566 อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร สำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นำทับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เดินสายเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
สวัสดีปีใหม่ 2566

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นำทับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เดินสายเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมหัวหน้าฝ่าย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ณ ห้องรับรอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นท่านแรก  พร้อมทั้งท่านอธิการบดียังได้กล่าวคำอวยพรให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาทุกคน เพื่อให้การทำงานในปีการศึกษา 2566 เป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับทุกท่านในการทำงานร่วมกัน