ศูนย์บริการการศึกษา ยกทัพแนะแนวออนทัวร์ ภาคอีสาน นำร่อง 9 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ศูนย์บริการการศึกษา ยกทัพแนะแนวออนทัวร์ ภาคอีสาน นำร่อง 9 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ส่งตัวแทนแนะแนวการศึกษาออนทัวร์ ภาคอีสาน นำทัพโดย ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ พร้อมสมาชิกในทีม แนะแนวการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566
แนะแนวอีสาน

        สำหรับเส้นทางการแนะแนวการศึกษา ภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม เริ่มแนะแนวการศึกษาในจังหวัดยโสธร จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม แนะแนวการศึกษาต่อในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยโรงเรียนขุขันธ์  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนกำแพง และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม สิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 มกราคม แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยเส้นทางการแนะแนวการศึกษาต่อภาคอีสานในครั้งนี้ ทีมแนะแนวการศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษาเข้าแนะแนวทั้งหมด 9 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดดังกล่าว

        การแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้นอกจากเป็นการแนะนำให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำช่องทางการรับสมัครแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันให้ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และครูแนะแนวอีกด้วย