เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รวมพลัง big cleaning day ทำความสะอาด จัดระเบียบหน่วยงาน สนองนโยบายมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Kick off 5 ส. Green

เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รวมพลัง big cleaning day ทำความสะอาด จัดระเบียบหน่วยงาน สนองนโยบายมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Kick off 5 ส. Green

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้เป็นวัน Kick off 5 l Green big cleaning day ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรม big cleaning day
Kick off 5 ส. Green

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กำหนดให้เป็นวัน Kick off 5 l Green big cleaning day ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรม big cleaning day โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาด จัดระเบียบหน่วยงาน และ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้ทุกคนในหน่วยงาน เห็นความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในสถานที่การทำงาน และผู้มาใช้บริการ

      สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีการแบ่งหน้าที่ในการ  big cleaning day โดยให้ทุกคนในหน่วยงาน เริ่มทำความสะอาด จัดระเบียบโต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์อื่นๆตามพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง หลังจากนั้นให้ทุกคนในหน่วยงานร่วมกันจัดการพื้นที่ส่วนรวมอาทิเช่น ห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางสำหรับรองรับผู้ใช้บริการ และพื้นที่อื่นๆ ให้สะอาด เรียบร้อยตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือเข้ามาใช้บริการ