งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 15,000 คน

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 15,000 คน

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

        เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    จังหวัดนครราชสีมา สำหรับนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมถึง 86 สถาบัน และมีนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 15,000 คน 

         สำหรับบูธกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการประสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2566 กว่า 15 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ แนะนำช่องทางการสมัครออนไลน์และช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆให้นักเรียนได้เข้าไปติดตามข่าวสาร รวมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์สำนักวิชา และเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ซักถามรายละเอียดในการรับสมัคร รวมถึงเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้งานรับนักศึกษาได้มีโอกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนอาชีวศึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจได้ทราบถึงแนวทางการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระดับปริญญาตรี และเป็นการเก็บข้อมูลความสนใจใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา