งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมนำชมมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมนำชมมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ในรอบ TCAS 1
นำชมมหาวิทยาลัย

       เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ในรอบ TCAS 1  สำหรับนักเรียนที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในรอบ TCAS 1 และผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ นี้

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาได้นำชมบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อาคารเรียน หอพักนักศึกษา ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์อาหาร และเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ในวันที่กำหนด

สำหรับการนำชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้สร้างความมั่นใจให้ผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ผู้เยี่ยมชมได้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย ระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิต และมั่นใจที่จะยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์