ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ พร้อมตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมต้อนรับประธานศูนย์สอบหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จังหวัดระนอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ พร้อมตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมต้อนรับประธานศูนย์สอบหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จังหวัดระนอง

         สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ นอกจากประธานศูนย์สอบจะเข้าเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดสอบแล้ว ยังมีโอกาศพบปะพูดคุยกับตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า  และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง ถึงการจัดสอบต่างๆในจังหวัดระนองสำหรับปีต่อไป โดยตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง อยากให้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบให้กับเด็กๆในจังหวัดระนอง แบบนี้ในทุกๆปี ทางด้านของประธานศูนย์สอบก็พร้อมให้คำมั่นสัญญากับชาวระนองทุกคนว่า ตราบใดที่ท่านยังดำรงตำแหน่งประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านจะดูแลสนามสอบจังหวัดระนองให้เป็นอย่างดี เพื่อชาวระนองและนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตามสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดระนองในครั้งนี้ ประธานศูนย์สอบได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งจาก นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พร้อมคณะครู รวมไปถึงตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า  และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ