ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp ในระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
High School Rising Star Cam

             กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนเชิญผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีคุณสมบัติกล้าแสดงออกและสามารถใช้ Social Media ในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผู้ติดตามผ่าน Social Media จำนวนมาก เพื่อเป็นทูตการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยตรงยังไปกลุ่มเครือข่ายนักเรียนระดับมัธยมใน Social Media ผ่านการร่วมทำกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย สถานที่ท่องเที่ยวรายรอบและร่วมเผยแพร่ Life style การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมด้านความพร้อมความทันสมัย

  • เทคโนโลยี KAT VR สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • ฐานการเรียนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
  • เยี่ยมชมศูนย์กีฬาฯ
  • เยี่ยมชมศาลจำลอง

กิจกรรมด้านสุนทรียภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • Breakfast in Park ณ สวนวลัยลักษณ์
  • Lunch and chill ณ น้ำตกพรหมโลก
  • Beach Dinner ณ หาดสนอ่อน

กิจกรรมด้านส่งเสริมภาพลักษณ์

  • Bota Sky Tower/Bota Cactus Dome
  • Campus Tour