สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 28 เม.ย.- 2 พ.ค. นี้

สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 28 เม.ย.- 2 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบในรอบนี้ สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบทั้งหมด 4 ห้องสอบ โดยใช้ห้องสอบอาคารเรียนรวม 6 ST ทั้ง 4 ห้องสอบ ซึ่งขณะนี้สนามสอบได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้เข้าสอบแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็น ผู้เข้าสอบสามารถมาถึงสนามได้ตามวันเวลาที่กำหนดของทุกวันสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อในลงเบียนรับหมายเลขที่นั่งสอบ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งคอยบริเวณจุดพักคอย ที่ทางสนามสอบจัดเตรียมไว้ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 6 ST  และจะอนุญาติให้ผู้เข้าสอบไปรอหน้าห้องสอบได้ ก่อนเวลาสอบ 10 นาที โดยสนามสอบเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อความเรียบร้อยในการจัดสอบ ทั้งนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จะมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น กว่า 700 คน

 

การจัดสอบ ก.พ. E-Exam
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam