ผอ.ศบศ. จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 26 – 30 พ.ค. นี้

ผอ.ศบศ. จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 26 – 30 พ.ค. นี้

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์
ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3

        วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง เป็นประธานการประชุม สำหรับการจัดสอบในรอบนี้ สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบทั้งหมด 7 ห้องสอบ โดยใช้ห้องสอบอาคารเรียนรวม 6 หรืออาคาร ST และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอบ ซึ่งขณะนี้สนามสอบได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้เข้าสอบแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็น ผู้เข้าสอบสามารถมาถึงสนามได้ตามวันเวลาที่กำหนดของทุกวันสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อในลงเบียนรับหมายเลขที่นั่งสอบ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งคอยบริเวณจุดพักคอย ที่ทางสนามสอบจัดเตรียมไว้ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 6 ST  และจะอนุญาติให้ผู้เข้าสอบไปรอหน้าห้องสอบได้ ก่อนเวลาสอบ 10 นาที โดยสนามสอบเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อความเรียบร้อยในการจัดสอบ

ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3
ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3
ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3
ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3